Alert prawny 12.09. – 19.09.2022r.

Alert prawny 12.09. – 19.09.2022r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych Z dniem 4 września 2022 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (dalej: prd) oraz niektórych innych ustaw, tzw. „pakietu deregulacyjnego”. Zmiany te przewidują […]
Więcej

Alert prawny 27.05. – 03.06.2022r.

Alert prawny 27.05. – 03.06.2022r. Wejście w życie dnia 2.04.2021 r. – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Na wskutek zmian, nowe brzmienie art. 155 niniejszej ustawy przyznaje decyzję o rozpoczęciu stosowania e-doręczeń ministrowi właściwemu do […]
Więcej

Alert prawny 29.04. – 05.05.2022r.

Alert prawny 29.04. – 05.05.2022r. Wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania zakażenia SARS-CoV-2 u norek W gospodarstwie utrzymującym norki lub jenoty, w którym podejrzewa się wystąpienie choroby, osoby mające kontakt z tymi zwierzętami: noszą maseczki trójwarstwowe, gogle lub okulary, rękawice ochronne […]
Więcej

Alert prawny 21.04. – 27.04.2022r.

Alert prawny 21.04. – 27.04.2022r. Zmienia się w dniu 23 kwietnia 2022 roku ustawa Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 tj.) Zmiana ustawy powoduje, że: przepis mówiący o tym, że urlop przysługujący pracownikowi, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego (wykorzystał urlop wyższy niż mu przysługuje), przysługuje mu w odpowiednio niższym […]
Więcej

Alert prawny 01.04. – 07.04.2022r.

Alert prawny 01.04. – 07.04.2022r. Zmienia się w dniu 01 kwietnia 2022 roku ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1205 tj.) Zmiana ustawy polega na tym, ze zmienia się treść przepisu art. 32 ust. 2 ustawy. Poprzednio zgodnie z treścią przepisu jeżeli płatnik […]
Więcej

Alert prawny 25.03. – 01.04.2022r.

Alert prawny 25.03. – 01.04.2022r. Wchodzą w życie: 28.03.2022 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji (Dz.U. z 2022 r. poz. 680) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2022 r. poz. 679) Wraz z końcem marca zmieniają […]
Więcej

Alert prawny 11.03. – 18.03.2022r.

Alert prawny 11.03. – 18.03.2022r. Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Dz.U. z 2022 r. poz. 583 12 marca 2022 r. weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r., poz. 583). Nowe rozwiązania […]
Więcej

Alert prawny 03.03. – 10.03.2022r.

Alert prawny 03.03. – 10.03.2022r. Zmienia się w dniu 07 marca 2022 roku ustawa o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1505 tj.) Zmiana dotyczy realizacji dodatkowych zadań Agencji poprzez nie realizowanie już zadań z zakresu wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich, obrotu tymi wyrobami i organizacji rynku wina, a także […]
Więcej

Alert prawny 04.02. – 10.02.2022r.

Alert prawny 04.02. – 10.02.2022r. Zmienia się w dniu 04 lutego 2022 roku ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128) Został zmieniony próg przychodu z innych źródeł niż: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją […]
Więcej

Alert prawny 31.01. – 06.02.2022r.

Alert prawny 31.01. – 06.02.2022r. Zmiana przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń pobocznych Wraz z nowelizacją pojawiają się nowe możliwości dotyczące obowiązku rejestracji pojazdów. Od lutego podczas sprzedaży samochodu nabywca ma możliwość niewymieniania tablic rejestracyjnych pojazdu oraz numeru rejestracyjnego. Wciąż należy jednak w przeciągu 30 dni zgłosić zakup pojazdu oraz przerejestrować auto. […]
Więcej