SPECJALIZACJA

PRAWO GOSPODARCZE | PRAWO CYWILNE | PRAWO PROCESOWE

DOŚWIADCZENIE

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – kierunek prawo. W trakcie studiów uzyskała stypendium Rektora dla najlepszych studentów za bardzo dobre wyniki w nauce. W czerwcu 2019 roku obroniła prace magisterską w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego z zakresu prawa handlowego i prawa rodzinnego pt. „Odpowiedzialność małżonka członka zarządu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.” Zainteresowanie naukowe skupia głównie w kręgu prawa cywilnego materialnego oraz procesowego oraz prawa gospodarczego.

WYBRANE DOŚWIADCZENIE
  • Reprezentowanie rzeczoznawców majątkowych w sporach sądowych prowadzonych przeciwko Agencji Nieruchomości Rolnych.
  • Reprezentowanie deweloperów przez wszystkimi organami administracji – w tym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie naliczenia opłat adiacenckich.
  • Przygotowywanie raportów due diligence nieruchomości.
  • Reprezentowanie klientów w sporach z pośrednikami sprzedaży nieruchomości.
WYKSZTAŁCENIE
  • ♣ Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu – kierunek prawo
  • ♣ Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski